top of page

יציבה וארגונומיה-

טיפול ומניעה של פציעות בעקבות סביבת עבודה לא מותאמת.

עקמת אצל מתבגרים ונוער

ליקוי יציבה שנובעים מקיפוזה ( גיבנת)

התאמה של סביבת עבודה נכונה מול מחשב

תרגילים לחיזוק ושיפור היציבה

bottom of page